26

Hospitace českých učitelů na KMS 15, Kauergasse 3-5, 1150 Wien

Dne 11.5. 2011 se v rámci projektu EdTWIN uskutečnila hospitace českých učitelů na KMS 15, Kauergasse 3-5, 1150 Wien. Účastníci si prohlédli výuku tak, jak ji dělají naši sousedé, dozvěděli se v krátkosti něco o systému rakouského školství a na závěr zbyl prostor i pro diskusi.

Hospitace českých učitelů na 2. ZŠ ve Vídni - středa 11. 5. 2011


Místo: KMS 15 (Kooparetive Mittelschule -10 – 14 Jahre, 5.-8. Schulstufe),
Kauergasse 3-5, 1150 Wien

Typický program hospitací CZ učitelů ve vídeňských školách:

Program:
7.30 Odjezd z Brna
9.40 Příjezd do Vídně
9.40 – 10.00 Uvítání ve škole
Krátké představení rakouského školského systému
Seznámení se zaměřením školy a formou výuky
10.00 – 11.35 Hospitace v jednotlivých třídách
11.40 – 12.30 Diskuse, dotazy
13.00 Odjezd do Brna
cca 16.00 příjezd do Brna


tyto akce jsou vždy tlumočeny do Čj

 

EdTWIN-Projektpartner

 

Europa Büro des Stadtschulrats für Wien, AT | Bratislavský Samosprávný Kraj, SK | Středisko služeb školám, Brno, CZ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Györ, HU

 

 

AT CENTRAL FOOTER SK LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER HU LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER CZ LOGO 

 

 

AT CENTRAL FOOTER EU LOGO