Kompetence bez hranic

EdTWIN Logo web neu

EdTWIN (Education Twinning) je vzdělávací iniciativa Evropské kanceláře Městské školní rady pro Vídeň k trvale udržitelnému rozvoji Regionu Centrope, podporovaná z EU.

Společně s partnery v Brně, Bratislavě, Györu/Mosoni a Soproni si EdTWIN vzala za cíl, připravovat žáky a učitele na život a práci v tomto regionu. Toto umožní velký počet možností k setkání a spolupráci. Osobitou prioritou přitom jsou nabídky naučit se jazyk sousedů a obeznámit se s jejich kulturou.

Staré hranice by měly být nahrazeny novými typy spolupráce a přeshraniční spolupráce se tím stane samozřejmostí.

Bratislava          Brno          Hungary          SSR

Zpráva

1
Publikace: Model základních kompetencí 31.12.2011
Tato příručka nabízí v šesti jazycích konkrétní odpověď na otázku: Které kompetence potřebují občané k úspěšnému přeshraničnímu obchodování?
2
Odborný seminář pro učitele D, On a Nj 9. - 10. 6. 2011, Vídeň, Znojmo 8.6.2011
Ve dnech 9. - 10. června 2011 se v rámci projektu Edtwin uskuteční odborný seminář pro učitele dějepisu, občanské nauky a německého jazyka ze všech typů škol Jihomoravského kraje. Účastníci navštíví mnoho zajímavých míst, mimo jiné Vídeň, Asparn an der Zaya, Mikulov a Znojmo.
3
20.5. 2011 - Hospitace českých učitelů na VS 18, Klettenhofergasse 3, 1180 Wien 20.5.2011
Dne 20.5. 2011 se v rámci projektu EdTWIN uskuteční hospitace českých učitelů 2. stupně na VS 18 Klettenhofergasse 3, 1180 Wien. Účastníci uvidí výuku tak, jak ji dělají naši sousedé, dozví se v krátkosti něco o systému rakouského školství a zbude prostor i pro diskusi.
4
Hospitace At učitelů Slavkov 17.5.2011 17.5.2011
Dne 17. 5. 2011 navštívila skupina 33 rakouských učitelů Základní školu ve Slavkově u Brna. Školou i výukou je provedli ředitel školy Mgr. Vladimír Soukop a učitelka jazyka německého PhDr. Hana Sokoltová.
5

11. 5. 2011 - Hospitace českých učitelů na KMS 15, Kauergasse 3-5, 1150 Wien

11.5.2011
Dne 11.5. 2011 se v rámci projektu EdTWIN uskutečnila hospitace českých učitelů na KMS 15, Kauergasse 3-5, 1150 Wien. Účastníci si prohlédli výuku tak, jak ji dělají naši sousedé, dozvěděli se v krátkosti něco o systému rakouského školství a na závěr zbyl prostor i pro diskusi.
Více..

 

EdTWIN-Projektpartner

 

Europa Büro des Stadtschulrats für Wien, AT | Bratislavský Samosprávný Kraj, SK | Středisko služeb školám, Brno, CZ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Györ, HU

 

 

AT CENTRAL FOOTER SK LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER HU LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER CZ LOGO 

 

 

AT CENTRAL FOOTER EU LOGO