Kompetencia bez hraníc

EdTWIN Logo web neu

Projekt EdTWIN (Education Twinning) je vzdelávacia iniciatíva Európskej kancelárie mestskej školskej rady mesta Viedeň podporovaná EÚ pre trvalý vývoj regiónu Centrope.

Realizátori projektu EdTWIN si spoločne s partnermi z Brna, Bratislavy, Györ/Moson a Šoprone stanovili cieľ, že žiačky a žiakov, učiteľky a učiteľov pripravia na život a prácu v tomto regióne. Tento zámer bude možné uskutočniť vďaka množstvu možností na stretnutia a kooperáciu. Mimoriadne ťažisko pritom tvoria ponuky na výučbu jazykov susedných štátov a ich kultúr.

Staré hranice by mali nahradiť nové kooperácie a medzinárodná spolupráca sa tak stane samozrejmosťou.

Bratislava          Brno          Hungary          SSR

Správa

1
Publikácia: Základný model kompetencií 31.12.2011
Predkladaná publikácia dáva v šiestich jazykoch konkrétnu odpoveď na otázku: Aké kompetencie potrebujú občania pre úspešnú činnosť, ktorá presahuje hranice jednej krajiny?
2
Rande slovenských učiteliek/učiteľov vo Viedni 9.12.2010
Dňa 9.12.2010 navštívilo 25 slovenských učiteliek/učiteľov školské centrum VS a KMS (Základnej a kooperatívnej strednej školy) na ulici Friesgasse. Na záver dňa sa uskutočnila návšteva vianočných trhov.
3
Konferencia pre odborníkov na oblasť vzdelávania v Bratislave 23.11.2010
Názov: Odborné vzdelávanie a príprava na povolanie ako sociálna, hospodárska a politická výzva, Bratislava 23. - 24.11.2010
4
Kreatívne cez hranice CZ-AT 16.11.2010
42 žiačok/žiakov z 24 škôl prezentuje svoje práce
5

Kreatívne cez hranice

16.10.2010
Týždeň cezhraničných workshopov pre žiačky/žiakov z Viedne a Južnej Moravy.
Viac..

 

EdTWIN-Projektpartner

 

Europa Büro des Stadtschulrats für Wien, AT | Bratislavský Samosprávný Kraj, SK | Středisko služeb školám, Brno, CZ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Györ, HU

 

 

AT CENTRAL FOOTER SK LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER HU LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER CZ LOGO 

 

 

AT CENTRAL FOOTER EU LOGO