22

Konferencia pre odborníkov na oblasť vzdelávania v Bratislave

Názov: Odborné vzdelávanie a príprava na povolanie ako sociálna, hospodárska a politická výzva, Bratislava 23. - 24.11.2010

V rámci projektu EdTWIN usporiadal Bratislavský samosprávny kraj spoločne s Európskou kanceláriou Mestskej školskej rady mesta Viedeň dvojdňovú konferenciu pre odborníkov na oblasť vzdelávania. Tohto podujatia sa zúčastnili mnohí experti/expertky z oblasti vzdelávania, prípravy na povolanie, hospodárstva, pracovného trhu ako aj záujmové združenia a zástupcovia miest a regiónov z Viedne/Bratislavy. Hlavnou témou podujatia bol školský vzdelávací systém a odborné vzdelávanie a príprava na Slovensku, pričom ďalšími témami boli hospodárske ukazovatele, pracovný trh pred jeho otvorením a jeho vplyv na Rakúsko a Slovensko. Referáty, workshopy a exkurzie (medzi iným veľtrh cvičných firiem v Bratislave, ktorý sa konal v rovnakom čase) dali účastníkom veľa podnetov na diskusiu a na odborné rozhovory. V roku 2011 pozýva Viedeň na následné podujatie s témou „Vzdelanie a pracovný trh v Rakúsku a v Strednej Európe - Centrope“.

 

EdTWIN-Projektpartner

 

Europa Büro des Stadtschulrats für Wien, AT | Bratislavský Samosprávný Kraj, SK | Středisko služeb školám, Brno, CZ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Györ, HU

 

 

AT CENTRAL FOOTER SK LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER HU LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER CZ LOGO 

 

 

AT CENTRAL FOOTER EU LOGO