Miesto pre semináre a stretnutie uprostred Viedne

Priestor pre vzdelávanie je viditeľným znakom projektu EdTWIN na ulici Auerspergstraße 7 vo Viedni. Na tomto mieste sa konajú jazy-kové workshopy (čeština /maďarčina /slovenčina) pre žiakov a jazy-kové kurzy pre odborníkov v oblasti vzdelávania, ako aj podujatia a ďalšie vzdelávanie pre učiteľov zo susedných regiónov.

BiC má však poskytovať aj pohľad do kultúrnych aktivít v regióne Strednej Európy a ponúkať informácie o tourizme a kurzoch ďalšieho vzdelávania.

 

EdTWIN-Projektpartner

 

Europa Büro des Stadtschulrats für Wien, AT | Bratislavský Samosprávný Kraj, SK | Středisko služeb školám, Brno, CZ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Györ, HU

 

 

AT CENTRAL FOOTER SK LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER HU LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER CZ LOGO 

 

 

AT CENTRAL FOOTER EU LOGO