O EdTWIN-e

Heading for Excellence in the CENTROPE

Projekt EdTWIN tvorí pokračovanie a rozširovanie cezhraničných ini-ciatív Európskej kancelárie v Mestskej školskej rade pre Viedeň . Cezhraničné iniciatívy sú realizované našimi partnermi EdTWIN, Západomaďarskou univerzitou v Györi, Úradom samosprávneho kraja regiónu Bratislava a Ústavom pre službu školám v Brne.

Žiaci a odborníci v oblasti vzdelávania z Viedne a regiónu Strednej Európy si majú rozširovať svoje kompetencie, aby sa podporoval rozvoj tohto regiónu.

EU podporuje cezhraničnú spoluprácu

Projekt Edtwin sa uskutočňuje v rámci programu ETC (European Territorial Cooperation - pozri link na pravej strane) Európskej únie a je spolufinancovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj. Obdobné (dvojičkové projekty) existujú aj so susednými regiónmi v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku.

Európa sa začína za plotom záhrady!

Európska identita predpokladá pozitívne skúsenosti a stretávanie sa s ľuďmi iných oblastí kultúr. Tieto skúsenosti je možné realizovať s malými nákladmi v príhraničnom regióne a vytvárajú takto predpoklad pre pozitívny rozvoj celého regiónu Strednej Európy. Jazyky sused-ných krajín – ktoré boli počas dlhej doby zanedbávané - si vo východnom Rakúsku rýchlo získavajú na význame a sú tak základom pre budúce vzťahy. Projekt EdTWIN podporuje učenie sa jazykov susedných krajín, a to maďarčiny, češtiny a slovenčiny.

Možnosti pre školy vo Viedni

Všetky druhy viedenských škôl môžu profitovať z jazykových iniciatív a môžu sa zúčastňovať na cezhraničných aktivitách. Predpokladom pre túto druhú možnosť je partnerská inštitúcia v príhraničnom regióne.

Projekt EdTWIN podporuje trvalé aktivity v oblasti vzdelávania

  • partnerstvá škôl
  • spoluprácu vo vzdelávaní
  • prax v susednom regióne
  • workshopy a projektové dni na stretnutie s jazykmi susedných štátov
  • jazykové kurzy pre viedenských žiakov a učiteľov
  • podnikové (firemné) praxe pre žiakov v susednom regióne
  • spoluprácu v oblasti vzdelávania pre povolanie
  • spoločné ďalšie vzdelávanie učiteľov
  • rozvoj vyučovacích materiálov na naučenie sa jazyka susedného štátu
  • odborné konferencie a fóra pre učiteľov obidvoch štátov

Priestor pre vzdelávanie v Strednej Európe (Centrope) – stretnutie vytvára trvalosť

Ako miesto stretnutia a učenia bol vytvorený priestor pre vzdelávanie v Strednej Európe na ulici Auerspergstraße 7. Na tomto mieste sa budú uskutočňovať jazykové workshopy pre žiakov a učiteľov a takisto sa má stať otvorenou platformou pre informácie týkajúce sa projektu EdTWIN. Bližšie informácie o tomto mieste pre vzdelávanie v Strednej Európe (Centrope)...

BrnoBratislavaHungarySSR

 

 

EdTWIN-Projektpartner

 

Europa Büro des Stadtschulrats für Wien, AT | Bratislavský Samosprávný Kraj, SK | Středisko služeb školám, Brno, CZ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Györ, HU

 

 

AT CENTRAL FOOTER SK LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER HU LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER CZ LOGO 

 

 

AT CENTRAL FOOTER EU LOGO