o EdTWIN

Heading for Excellence in the CENTROPE

Projekt EdTWIN tvoří pokračování a rozšřování přeshraničních iniciatív Evropské kanceláře v Mestské školské radě pro Vídeň. Přeshraniční iniciatívy jsou realizované našimi partnery EdTWIN, Západomaďarskou univerzitou v Györi, Úřadem samosprávného kraje regionu Bratislava a Střediskem služeb školám v Brne.
Žáci a odborníci v oblasti vzdělávání z Vídně a regionu Střední Evropy si mají rozšiřovat své kompetence, aby byl podporován rozvoj tohoto regionu.

EU podporuje přeshraniční spolupráci

Projekt Edtwin sa uskutečňuje v rámci programu ETC (European Territorial Cooperation - podívejte se na link na pravé straně) Evrópské unie a je spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj. Obdobné (dvojičkové projekty) existují i se susedními regiony v České republice, Maďarsku a na Slovensku.

Evropa začíná za plotem zahrady!

Evropská identita předpokládá pozitivní zkušenosti a setkávaní se s lidmi jiných oblastí kultur. Tyto zkušenosti je možné realizovat s malými náklady v příhraničním regionu a vytváří takto předpoklad pro pozitivní rozvoj celého regionu Střední Evropy. Jazyky sousedních zemí – které byly během dlouhé doby zanedbávané - ve východním Rakousku rychle získavají na významu a jsou tak základem pro budoucí vztahy. Projekt EdTWIN podporuje učení se jazykům susedních zemí, a to maďarštiny, češtiny a slovenštiny.

Možnosti pro školy ve Vídni

Všechny druhy vídeňských škol mohou profitovat z jazykových iniciatív a mohou se zúčastňovat na přeshraničních aktivitách. Předpokladem pro tuto druhou možnost je partnerská instituce v příhraničním regionu.

Projekt EdTWIN podporuje trvalé aktivity v oblasti vzdělávání

  • partnerství škol
  • spolupráce ve vzdělávání
  • praxe v sousedním regiónu 
  • workshopy a projektové dny na setkávání se s jazyky susedních států
  • jazykové kurzy pro vídeňské žáky a učitele
  • podnikové (firemní) praxe pro žáky v sousedním regionu 
  • spolupráce v oblasti vzdelávání pro povolání
  • spoločné další vzdělávání učitelů
  • rozvoj vyučovacích materiálů na naučení se jazyka susedního státu
  • odborné konference a fóra pro učitele obou států

Prostor pro vzdělávání ve Střední Evropě (Centrope) – setkávání vytváří trvalost

Jako místo setkávání a učení byl vytvořený prostor pro vzdělávaní ve Střední Evropě na ulici Auerspergstraße 7. Na tomto místě se budou uskutečňovat jazykové workshopy pro žáky a učitele a rovněž se má stát otevřenou platformou pro informace týkajících se projektu EdTWIN a bližší informace o tomto místě pro vzdělávání ve Střední Evropě (Centrope)...

 

EdTWIN-Projektpartner

 

Europa Büro des Stadtschulrats für Wien, AT | Bratislavský Samosprávný Kraj, SK | Středisko služeb školám, Brno, CZ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Györ, HU

 

 

AT CENTRAL FOOTER SK LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER HU LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER CZ LOGO 

 

 

AT CENTRAL FOOTER EU LOGO