EdTWIN-ről

Az EdTWIN projekt a Bécsi Oktatási Hivatal Európa Irodája határokon átnyúló kezdeményezéseinek folytatása kibővített keretek között. A határon átnyúló közös kezdeményezések EdTWIN partnereink, a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Karának (Győr), a Pozsonyi Régió Önkormányzatának és Brno Város Oktatási Hivatalának közreműködésével valósulnak meg.

A projekt segítségével Bécs és a CENTROPE régió diákjai és oktatási szakemberei egyéni készség- és kompetenciafejlesztéssel járulnak hozzá a térség fejlődéséhez.

Az EU támogatja a határon átnyúló együttműködés

Az EdTWIN projekt az Európai Unió Ausztria-Magyarország Európai Területi Együttműködési Program (ETC) keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában valósul meg. Ikerprojektjeink vannak a csehországi, magyarországi és szlovákiai szomszédos régiókkal.

Európa a kertkapun túl kezdődik!

Az európai identitás azt feltételezi, hogy más kultúrkörökből származó emberekkel való találkozásainkat pozitív élményként éljük meg. Ezek a tapasztalatok a határmenti térségben kis ráfordítással megszerezhetők, így hozzájárulnak az egész CENTROPE régió fejlődéséhez. Hosszú ideig tartó mostoha sors után a szomszédos keleti országok nyelveinek Ausztriában gyorsan növekszik a jelentősége, ami az együttműködés és az emberek közötti kapcsolatok alapját képezi. Az EdTWIN támogatja a szomszéd országok nyelveinek (magyar, cseh és szlovák) tanulását.

Lehetőségek bécsi iskolák számára

Iskolatípustól függetlenül a bécsi iskolák profitálhatnak a nyelvi kezdeményezésekből, és részt vehetnek a határon átnyúló programokban.

Az EdTWIN fenntartható tevékenységeket támogat az oktatás területén, pl.

  • iskolai partnerkapcsolatok
  • oktatási együttműködés
  • szakmai gyakorlatok a szomszédos régióban
  • workshopok és projektnapok a szomszéd nyelvekkel való találkozás érdekében
  • nyelvtanfolyamok bécsi diákok és tanárok számára
  • szakmai gyakorlatok a szomszédos régió diákjai számára
  • szakképzési együttműködés
  • közös továbbképzések tanárok számára
  • oktatási anyagok fejlesztése a szomszédos nyelv tanulásához
  • konferenciák és szakmai fórumok az érintett országok tanárai számára

CENTROPE Oktatási Központ – A személyes találkozás a tartós kapcsolatok alapja

Az Auerspergstraße 7. alatt létrejött CENTROPE Oktatási Központ a találkozások helye és a tanulás színhelye. A központ a diákok és tanárok részére szervezett nyelvi workshopok helyszínéül szolgál, és a szándékok szerint az EdTWIN projektet összefogó nyitott információs platformként működik. További információk a CENTROPE Oktatási Központról…

BrnoBratislavaHungarySSR

 

 

EdTWIN-Projektpartner

 

Europa Büro des Stadtschulrats für Wien, AT | Bratislavský Samosprávný Kraj, SK | Středisko služeb školám, Brno, CZ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Györ, HU

 

 

AT CENTRAL FOOTER SK LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER HU LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER CZ LOGO 

 

 

AT CENTRAL FOOTER EU LOGO