Bratilavský Samospravný Kraj

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
Slovenská republika

Website: www.region-bsk.sk

Kontaktpersonen:
Mgr. Jana Zápalová, Projektleitung

 

EdTWIN-Projektpartner

 

Europa Büro des Stadtschulrats für Wien, AT | Bratislavský Samosprávný Kraj, SK | Středisko služeb školám, Brno, CZ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Györ, HU

 

 

AT CENTRAL FOOTER SK LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER HU LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER CZ LOGO 

 

 

AT CENTRAL FOOTER EU LOGO