23

Kreatívne cez hranice CZ-AT

42 žiačok/žiakov z 24 škôl prezentuje svoje práce

Dňa 16. novembra 2010 sa to stalo!

Žiačky/žiaci z Rakúska a z Českej republiky, ktorí smeli v októbri stráviť spolu týždeň v Blansku, mali konečne možnosť prezentovať výsledky svojich prác z workshopov. Počas projektového týždňa boli zaradení do workshopov „Divadlo“, „Film“ a „Fotografia“ a českého alebo nemeckého kurzu sa zúčastnili vždy v inom jazyku. Divadelná skupina pozostávala celkom z 18 žiačok/žiakov a viedli ju pani Kaposvari, pani Motamedi a pán Blau. Workshop „Film“ navštívilo 12 žiačok/žiakov pod vedením pána Kosa. Kurz „Fotografia“ viedla pani Fankhauser. Na prezentačnom dni sa premietli diapozitívy, predstavila sa výstava fotografií, predviedlo sa divadelné predstavenie, filmová dokumentácia ako aj krátky hraný film. Jednotlivé predvedenia sa konali s veľkou kreativitou, presnosťou, spontánnosťou a radosťou. V slávnostnej sále Mestskej školskej rady bolo prítomných viac ako 150 hostí. Projektový týždeň priniesol veľkú pozitívnu spätnú väzbu. Cezhraničná spolupráca prebehla veľmi dobre: žiačky/žiaci z oboch regiónov prijali ponuku s nadšením, prejavili veľký záujem na workshopoch a nadviazali kontakty s účastníčkami/účastníkmi z druhej krajiny. Prezentácia prispela k tomu, aby o činnostiach v projekte EdTWIN bola informovaná širšia verejnosť.

 

EdTWIN-Projektpartner

 

Europa Büro des Stadtschulrats für Wien, AT | Bratislavský Samosprávný Kraj, SK | Středisko služeb školám, Brno, CZ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Györ, HU

 

 

AT CENTRAL FOOTER SK LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER HU LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER CZ LOGO 

 

 

AT CENTRAL FOOTER EU LOGO