24

Kreatívne cez hranice

Týždeň cezhraničných workshopov pre žiačky/žiakov z Viedne a Južnej Moravy.

21 žiačok/žiakov z Viedne a 21 žiačok/žiakov z Južnej Moravy strávia spolu spoločný týždeň. V ponuke bude jazyk susednej krajiny, workshopy pre fotografiu, film a divadlo. Výsledky sa budú prezentovať dňa 16.11.2010 o 15.00 hod. v slávnostnej sále Mestskej školskej rady mesta Viedeň.

 

EdTWIN-Projektpartner

 

Europa Büro des Stadtschulrats für Wien, AT | Bratislavský Samosprávný Kraj, SK | Středisko služeb školám, Brno, CZ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Györ, HU

 

 

AT CENTRAL FOOTER SK LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER HU LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER CZ LOGO 

 

 

AT CENTRAL FOOTER EU LOGO