28

Rande slovenských učiteliek/učiteľov vo Viedni

Dňa 9.12.2010 navštívilo 25 slovenských učiteliek/učiteľov školské centrum VS a KMS (Základnej a kooperatívnej strednej školy) na ulici Friesgasse. Na záver dňa sa uskutočnila návšteva vianočných trhov.

 

EdTWIN-Projektpartner

 

Europa Büro des Stadtschulrats für Wien, AT | Bratislavský Samosprávný Kraj, SK | Středisko služeb školám, Brno, CZ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Györ, HU

 

 

AT CENTRAL FOOTER SK LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER HU LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER CZ LOGO 

 

 

AT CENTRAL FOOTER EU LOGO