32

Hospitace At učitelů Slavkov

Dne 17. 5. 2011 navštívila skupina 33 rakouských učitelů Základní školu ve Slavkově u Brna. Školou i výukou je provedli ředitel školy Mgr. Vladimír Soukop a učitelka jazyka německého PhDr. Hana Sokoltová.

Hospitace se uskutečnila na Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okr. Vyškov.

 

EdTWIN-Projektpartner

 

Europa Büro des Stadtschulrats für Wien, AT | Bratislavský Samosprávný Kraj, SK | Středisko služeb školám, Brno, CZ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Györ, HU

 

 

AT CENTRAL FOOTER SK LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER HU LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER CZ LOGO 

 

 

AT CENTRAL FOOTER EU LOGO