30

Hospitace českých učitelů na VS 18, Klettenhofergasse 3, 1180 Wien

Dne 20.5. 2011 se v rámci projektu EdTWIN uskuteční hospitace českých učitelů 2. stupně na VS 18 Klettenhofergasse 3, 1180 Wien. Účastníci uvidí výuku tak, jak ji dělají naši sousedé, dozví se v krátkosti něco o systému rakouského školství a zbude prostor i pro diskusi.

Hospitace českých učitelů na 1. ZŠ ve Vídni


Termín: pátek 20. 5. 2011
Místo: VS 18 (Volksschule -6 – 10 Jahre, 1.-4. Schulstufe), Klettenhofergasse 3, 1180 Wien


Program:
7.30 Odjezd z Brna
9.40 Příjezd do Vídně
9.40 – 10.00 Uvítání ve škole
Krátké představení rakouského školského systému
Seznámení se zaměřením školy a formou výuky
10.00 – 11.35 Hospitace v jednotlivých třídách
11.40 – 12.30 Diskuse, dotazy
13.00 Odjezd do Brna
cca 16.00 příjezd do Brna

 

EdTWIN-Projektpartner

 

Europa Büro des Stadtschulrats für Wien, AT | Bratislavský Samosprávný Kraj, SK | Středisko služeb školám, Brno, CZ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Györ, HU

 

 

AT CENTRAL FOOTER SK LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER HU LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER CZ LOGO 

 

 

AT CENTRAL FOOTER EU LOGO