1

Publikace: Model základních kompetencí

Tato příručka nabízí v šesti jazycích konkrétní odpověď na otázku: Které kompetence potřebují občané k úspěšnému přeshraničnímu obchodování?

Příručka je zpracována ve čtyřech jazycích projektu EdTWIN a navíc v anglickém a francouzském jazyce a je dostupná bezplatně ve formátu pdf ke stažení: Download

Bildschirmfoto 2010 06 21 um 16.39.09

 

EdTWIN-Projektpartner

 

Europa Büro des Stadtschulrats für Wien, AT | Bratislavský Samosprávný Kraj, SK | Středisko služeb školám, Brno, CZ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Györ, HU

 

 

AT CENTRAL FOOTER SK LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER HU LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER CZ LOGO 

 

 

AT CENTRAL FOOTER EU LOGO