7

Partnerstvá škôl - Vyhľadanie partnera pomocou burzy partnerov projektu EdTWIN

Hľadáte partnerskú školu v prihraničnom regióne Južná Morava, Bratislava alebo Györ/Moson/Sopron? Pomôže Vám s tým burza partnerov projektu EdTWIN ...

 

EdTWIN-Projektpartner

 

Europa Büro des Stadtschulrats für Wien, AT | Bratislavský Samosprávný Kraj, SK | Středisko služeb školám, Brno, CZ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Györ, HU

 

 

AT CENTRAL FOOTER SK LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER HU LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER CZ LOGO 

 

 

AT CENTRAL FOOTER EU LOGO