8

Formuláre pre podanie žiadosti o kooperáciu vo vzdelávaní Rakúsko – Slovensko sú k dispozícii

Tu nájdete informácie o kooperácii vo vzdelávaní v prihraničnej oblasti.

 

EdTWIN-Projektpartner

 

Europa Büro des Stadtschulrats für Wien, AT | Bratislavský Samosprávný Kraj, SK | Středisko služeb školám, Brno, CZ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Györ, HU

 

 

AT CENTRAL FOOTER SK LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER HU LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER CZ LOGO 

 

 

AT CENTRAL FOOTER EU LOGO