9

11. máj 2009: Otvorenie vzdelávacieho priestoru Centrope – BiC

SPRING IN CENTROPE (SKOK DO CENTROPE) – týmto mottom otvorila prezidentka Mestskej školskej rady pani Dr. Brandsteidl dňa 11.05. 2009 nové centrum výučby jazykov susedných štátov.

Po oficiálnom otvorení vzdelávacieho priestoru Centrope, ktorý dopoludnia otvorila úradujúca prezidentka Mestskej školskej rady mesta Viedeň pani Dr. Brandsteidl, tím projektu EdTWIN ponúka v čase od 13.00 do 16.30 hod. všetkým pedagógom a záujemcom informácie o všetkých aktivitách a iniciatívach projektu.

Sídlo: Auerspergstraße 7, 1080 Viedeň

Odpoludnia budú na programe tri ťažiská:

  • 13.30: Jazykový minikurz pre jazyk český
  • 14.30: Jazykový minikurz pre jazyk slovenský
  • 15.30: Jazykový minikurz pre jazyk maďarský

Tešíme sa na Váš záujem a očakávame Vás vyzbrojení informáciami, hovoreným slovom a ponúkame Vám občerstvenie v bufete Centrope!

lačová správa na Wien.at

 

EdTWIN-Projektpartner

 

Europa Büro des Stadtschulrats für Wien, AT | Bratislavský Samosprávný Kraj, SK | Středisko služeb školám, Brno, CZ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Györ, HU

 

 

AT CENTRAL FOOTER SK LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER HU LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER CZ LOGO 

 

 

AT CENTRAL FOOTER EU LOGO