11

Letné jazykové kurzy pre viedenské učiteľky/učiteľov v Brne, v Senci a v Györi.

EdTWIN ponúka v tomto roku po prvýkrát intenzívne kurzy v krajine cieľového jazyka (Senec pri Bratislave, Györ, Brno). Termíny a informácie v kancelárii projektu EdTWIN: 52525/ 77082

 

EdTWIN-Projektpartner

 

Europa Büro des Stadtschulrats für Wien, AT | Bratislavský Samosprávný Kraj, SK | Středisko služeb školám, Brno, CZ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Györ, HU

 

 

AT CENTRAL FOOTER SK LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER HU LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER CZ LOGO 

 

 

AT CENTRAL FOOTER EU LOGO