16

Kampaň "Stand Up and Take Action“ (Vstaň a podnikni niečo), Viedeň - Bratislava

Tu nájdete informácie k plánovanému spoločnému podujatiu „Stand Up" (Vstaň) – podujatie Informačného servisu Organizácie spojených národov a projektu EdTWIN v dňoch 13.a 17.09.2010

V septembri 2010 sa uskutoční už po piaty raz celosvetová Miléniová kampaň OSN „Stand Up Against Poverty“ (Vstaň a podnikni niečo proti chudobe). V termíne týchto akcií od 17. do 19. septembra 2010 majú organizácie, inštitúcie a jednotlivci príležitosť vyjadriť svoju podporu Miléniovým rozvojovým cieľom OSN (MDG – Millennium Development Goals). V minulom roku sa dosiahol nový svetový rekord, keď sa na akciách zúčastnilo viac ako 173 miliónov ľudí zo 120 krajín.

http://www.un-kampagne.de/index.php

Viedeň so svojou osobitnou geografickou polohou v regióne Strednej Európy (Centrope) a sídlom OSN má predpoklady na to, aby uskutočnila STAND UP akciu, ktorá bude presahovať hranice krajiny. Spoločne s Informačným servisom OSN vyzývajú partneri projektu EdTWIN z Viedne a Bratislavy učiteľky/učiteľov z oboch regiónov, aby spoločne povstali a nahlas obrátili pozornosť na Miléniové rozvojové ciele.

>>k webovej stránke UNIS (Dunajské dvojičkové učiteľské fórum, 13.09.2010)

 

EdTWIN-Projektpartner

 

Europa Büro des Stadtschulrats für Wien, AT | Bratislavský Samosprávný Kraj, SK | Středisko služeb školám, Brno, CZ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Györ, HU

 

 

AT CENTRAL FOOTER SK LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER HU LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER CZ LOGO 

 

 

AT CENTRAL FOOTER EU LOGO