19

Európske jazykové portfólio pre stredoeurópsky región

Dokument "Európske jazykové portfólio pre stredoeurópsky región pre základný stupeň" je pripravený na stiahnutie!

V priebehu európskeho zjednocovacieho procesu sa výučbe cudzích jazykov prikladá nový, pre Európu rozhodujúci význam. Narastajúcou internacionalizáciou nášho života, či ide o súkromnú, verejnú alebo hospodársku oblasť života, predstavujú jazyky nevyhnutný vzájomný spojovací článok. Z tohto dôvodu Mestská školská rada mesta Viedeň prišla s iniciatívami, zameranými do budúcnosti, týkajúcimi sa nielen kvantitatívnej ale aj kvalitatívnej intenzifikácie výučby jazykov na viedenských školách.

V rámci kooperačnej oblasti CentroLING sa projektmi CERNET (1996 – 2004) a EdQ (2004 – 2007), podporovanými Európskou úniou, naštartovalo a projektom EdTwin, taktiež podporovanom EÚ, dokončilo a publikovalo Európske jazykové portfólio pre stredoeurópsky región pre základný stupeň (pre žiačky/žiakov od 6 do 10 rokov). Toto jazykové portfólio je tak k dispozícii pre žiačky/žiakov vo veku od 6 do 10 rokov v regióne Strednej Európy (CENTROPE).

stiahnuť jazykové portfólio

 

EdTWIN-Projektpartner

 

Europa Büro des Stadtschulrats für Wien, AT | Bratislavský Samosprávný Kraj, SK | Středisko služeb školám, Brno, CZ

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Györ, HU

 

 

AT CENTRAL FOOTER SK LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER HU LOGO

 

AT CENTRAL FOOTER CZ LOGO 

 

 

AT CENTRAL FOOTER EU LOGO